نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، علیرضا مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی شیر الاغ؛ یک نوشیدنی فراسودمند [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 32-37]
 • انصاری اردلی، محمد ارزش تغذیه‌ای کود مرغی برای نشخوارکنندگان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 40-45]

ب

 • باب، آرمان مروری بر وقوع عارضه چند سرپستانکی در پستانداران؛ با تأکید بر دام‌های اهلی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 37-43]
 • باغی، نوشین مروری بر‌ تولید و ارزیابی اثر پپتیدهای زیست‌ فعال بر سلامت انسان و حیوانات [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 46-51]
 • باغبان شاه آبادی یان، عباسعلی بررسی بازده اقتصادی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد جوجه بوقلمون‌های بومی؛ سنین هچ تا 8 هفتگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-31]
 • بوذری، امید شیر غنی‌سازی شده با ویتامین D و نقش آن در سلامت انسان [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 50-55]

پ

 • پایا، حمید اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 27-36]

ت

 • تقی زاده، اکبر اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 27-36]

ج

 • جوانمرد، آرش مروری بر وقوع عارضه چند سرپستانکی در پستانداران؛ با تأکید بر دام‌های اهلی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 37-43]
 • جوانمرد، آرش اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 27-36]
 • جوانمرد، غزاله بیماری کووید-19، انتقال آن از حیوانات و وضعیت رفاه حیوانات خانگی در زمان همه‌گیری [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 51-55]

ح

 • حاتمی، مریم بررسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولیدمثلی میش‌ها [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 21-26]
 • حسین آبادی، سامان ماهی‌های آکواریومی؛ دسته‌بندی و معرفی چند نژاد بازار‌پسند [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 70-74]
 • حسین آبادی، سامان مروری کوتاه بر مباحث تغذیه‌ای ماهی‌های آکواریومی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 60-63]
 • حسین آبادی، سامان پرنده مینا (Sturnidae)؛ تاریخچه، نژادها و گونه‌های مختلف آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 62-67]

خ

 • خلیل خلیلی، علی اصغر "برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از دانش و توان داخلی، راه نجات نژادهای بومی و توسعه پایدار دامپروری" |مصاحبه با دکتر محمد مرادی شهربابک؛ استاد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 8-13]
 • خلیل خلیلی، علی اصغر "آینده روشن در انتظار صنعت دام و طیور" |مصاحبه با دکتر ابوالفضل زالی؛ دانشیار تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 10-12]

د

 • دیرنده، عیسی چگونه می‌توان عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری را همزمان افزایش داد؟ [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 4-4]
 • دیندار، امین مروری بر تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی و نقش عوامل تغذیه‌ای و افزودنی‌ها در کنترل آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 22-29]
 • دهقانیان ریحان، وحید راهکارهای ژنتیکی جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای به ویژه متان در صنعت گاو‌های شیری [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 14-22]

ر

 • رحیمی، امین ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 38-42]
 • رحیمی، امین اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 44-49]
 • رحیمی، امین سمّ زیرالنون در تغذیه طیور [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 13-20]
 • رحیمی، امین مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی؛ بیان علائم، دلایل بروز و راهکارهای پیشگیری از آن در جوجه‌های گوشتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 5-13]
 • رحیمی، امین ارزش تغذیه‌ای کود مرغی برای نشخوارکنندگان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 40-45]
 • رسولی، نجمه معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 56-62]
 • رسولی، نجمه معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 56-58]
 • رسولی، نجمه معرفی پژوهشگاه ابن سینا [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 58-60]
 • رسولی، نجمه مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 69-69]
 • رسولی قره‌سقل، کاظم روش‌های‌ انتقال ژن و استفاده از سلول‌های زایای اولیه و سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در تولید طیور تراریخته؛ با رویکرد در زمینه‌های ژنتیکی، پزشکی و داروهای زیستی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 43-50]
 • رفیعی، سارا آناتومی و فیزیولوژی دام و طیور [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 61-61]
 • رفیعی، سارا مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 69-69]
 • رهبری، شهگل معرفی قابلیت‌ها و کاربردهای نرم‌افزار آماری Statistica [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 63-66]

ژ

 • ژندی، مهدی روش‌های‌ انتقال ژن و استفاده از سلول‌های زایای اولیه و سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در تولید طیور تراریخته؛ با رویکرد در زمینه‌های ژنتیکی، پزشکی و داروهای زیستی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 43-50]

ش

 • شاکر کردقشلاقی، امین بررسی اثرات کمبود مس، راهکارهای پیشگیری و درمان آن در گوسفند [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 30-39]

ص

 • صادقی، مصطفی راهکارهای ژنتیکی جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای به ویژه متان در صنعت گاو‌های شیری [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 14-22]
 • صادقی سفیدمزگی، علی اوضاع شیر تو شیر لبنیات ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 4-5]

ع

 • عبادی، مهدی مروری بر‌ تولید و ارزیابی اثر پپتیدهای زیست‌ فعال بر سلامت انسان و حیوانات [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 46-51]
 • عبدالرحیمی، حمید شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 67-69]
 • علمی- دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در بهار 1400 [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 6-7]
 • علمی- دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در پاییز 1400 [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 6-9]
 • علمی- دانشجویی، انجمن اصول آزمایش‌های پیشرفته تغذیه دام [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 59-59]
 • علمی- دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در زمستان 1400 [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 68-68]
 • علیوردی نسب، کیمیا شیر غنی‌سازی شده با ویتامین D و نقش آن در سلامت انسان [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 50-55]

غ

 • غفوری، فرزاد راهکارهای ژنتیکی جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای به ویژه متان در صنعت گاو‌های شیری [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 14-22]
 • غفوری، فرزاد روش‌های‌ انتقال ژن و استفاده از سلول‌های زایای اولیه و سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در تولید طیور تراریخته؛ با رویکرد در زمینه‌های ژنتیکی، پزشکی و داروهای زیستی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 43-50]
 • غفوری، فرزاد مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی؛ بیان علائم، دلایل بروز و راهکارهای پیشگیری از آن در جوجه‌های گوشتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 5-13]
 • غلامی، اشکان "برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از دانش و توان داخلی، راه نجات نژادهای بومی و توسعه پایدار دامپروری" |مصاحبه با دکتر محمد مرادی شهربابک؛ استاد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 8-13]
 • غلامی، اشکان "آینده روشن در انتظار صنعت دام و طیور" |مصاحبه با دکتر ابوالفضل زالی؛ دانشیار تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 10-12]
 • غلامی، اشکان "اراده قوی، صبر و استفاده از فرصت‌ها، عامل موفقیت در صنعت دامپروری" |مصاحبه با دکتر احمد زارع شحنه؛ استاد فیزیولوژی دام و طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 52-57]

ف

 • فاتحی، فرهنگ ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 38-42]
 • فاتحی، فرهنگ اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 44-49]

ق

 • قره داغی، رامیار مروری بر تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی و نقش عوامل تغذیه‌ای و افزودنی‌ها در کنترل آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 22-29]

ک

 • کاظمی، امین ماهی‌های آکواریومی؛ دسته‌بندی و معرفی چند نژاد بازار‌پسند [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 70-74]
 • کاظمی، امین مروری کوتاه بر مباحث تغذیه‌ای ماهی‌های آکواریومی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 60-63]
 • کاظمی، امین پرنده مینا (Sturnidae)؛ تاریخچه، نژادها و گونه‌های مختلف آن [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 62-67]

گ

 • گنج خانلو، مهدی اثرات یارانۀ خوراک دام بر قیمت گوشت قرمز [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 4-5]

ل

 • لطف الهیان، هوشنگ بررسی بازده اقتصادی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد جوجه بوقلمون‌های بومی؛ سنین هچ تا 8 هفتگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-31]

م

 • مصیب زاده، امیر ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 38-42]
 • مصیب زاده، امیر اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 44-49]
 • مصیب زاده، امیر سمّ زیرالنون در تغذیه طیور [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 13-20]
 • مصیب زاده، امیر مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی؛ بیان علائم، دلایل بروز و راهکارهای پیشگیری از آن در جوجه‌های گوشتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 5-13]
 • مصیب زاده، امیر ارزش تغذیه‌ای کود مرغی برای نشخوارکنندگان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 40-45]
 • موسوی، میرحسن مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی شیر الاغ؛ یک نوشیدنی فراسودمند [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 32-37]

ن

 • ندایی فرد، زهرا معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 56-62]
 • ندایی فرد، زهرا معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 56-58]
 • ندایی فرد، زهرا معرفی پژوهشگاه ابن سینا [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 58-60]
 • ندری، طوبی فناوری نانو؛ مفاهیم و کاربردهای آن در علوم دامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 14-21]
 • نظمی، سعید مروری بر وقوع عارضه چند سرپستانکی در پستانداران؛ با تأکید بر دام‌های اهلی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 37-43]

و

 • وظیفه امندی، زیبا اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 27-36]