پرسش‌های متداول

اعتبار علمی نشریه دامِستیک به چه میزان است؟

- امتیاز علمی- ترویجی از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران
-اختصاص شناسه استناددهی بین‌المللی (doi) برای مقالات علمی- ترویجی و مروری
- نمایه‌سازی بر روی سامانه نشریات علمی ایران و مجلات علمی دانشگاه تهران
- دارای شناسه بین‌المللی شاپای چاپی و الکترونیکی
- بهره‌مندی از هیئت داوران متخصص و ممتاز از دانشگاه‌های برجستۀ کشور
- انتشار آنلاین مقالات و مطالب در سایت رسمی نشریه

مدت زمانی بررسی مقالات و مطالب ارسال شده به نشریه دامستیک چقدر است؟

مدت زمانی انتشار مقاله در نشریه بسته به داوران هر گرایش و نحوۀ نگارش مقاله متفاوت است. با توجه به بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه، سردبیر، دبیران تخصصی و اعضای هیئت تحریریه، داوران، ویراستار ادبی، ناشر، صفحه آرا و ... بازه زمانی مورد نظر برای مقالات و مطالب علمی به ترتیب حداکثر دو ماه و یک ماه تا زمان پذیرش نهایی مقاله و انتشار آن در بخش مقالات آماده انتشار است.