معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌ دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور فعالیت خود را از سال 1376 آغاز نموده است.
این شرکت بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین وزارت جهاد سازندگی به منظور ایجاد حداکثر تجانس و رعایت پیوستگی در وظایف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود برای تنظیم بازار نهاده‌ها و فرآورده‌های دامی و همچنین نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دولتی و جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی ایجاد شده است.
پیشنهاد یاد شده، در قالب ادغام شرکت‌های گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه ارائه و در شصت و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور در مورخ 1374/11/24، به تصویب رسیده است.
موضوع شرکت براساس بند پنج اساس‌نامه، شامل تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع اقلام خوراکی دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آن‌ها، کمک به عمران، احیاء و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه‌ای و محصولات پروتئینی دامی است.

سایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور (https://www.iranslal.com)