"آینده روشن در انتظار صنعت دام و طیور" |مصاحبه با دکتر ابوالفضل زالی؛ دانشیار تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران|

نوع مقاله : مصاحبه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

چکیده

در شماره‌های پیشین نشریۀ دامِستیک، به معرفی و آشنایی با اساتید برجسته از گرایش‌های مختلف رشته مهندسی علوم دامی پرداخته شد. در این شماره از نشریه با یکی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران به گفتگو می‌پردازیم؛ که اکنون در بین اساتید حاضر در این گروه آموزشی، از نظر تعداد سال، بیشترین سابقه را داشته و همچنین مسئولیت مدیریت گروه را نیز بر عهده دارند.
دکتر ابوالفضل زالی متولد 1335/02/04 در شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان هستند. ایشان در دوران تحصیل در مدرسه و دبیرستان همزمان با تحصیل، به خصوص در تعطیلات (نوروز و تابستان) به کار کشاورزی (زراعت و دامپروری) نیز پرداخته‌اند و در تمامی مقاطع شاگرد اول بوده‌اند. در دانشگاه نیز در دوره کارشناسی علاوه بر تحصیل، تابستان‌ها مشغول به کار بوده‌اند. ایشان در سن 25 سالگی ازدواج کرده‌اند. فرزندان ایشان از جهت آن که همگی اشتغال دانشگاهی دارند، مسیر آقای دکتر زالی را ادامه داده‌اند، امّا رشته تحصیلی متفاوتی را انتخاب کرده‌اند. با توجه به صحبت‌های آقای دکتر زالی، پیشینۀ کار خانواده همچون شغل پدر در انتخاب رشتۀ علوم دامی بسیار تأثیرگذار بوده است؛ چرا که پدر ایشان شاغل به کشاورزی و دامپروری بوده‌اند و ایشان نیز همواره در کنار در این امور فعالیت داشته‌اند.
در ادامه با این استاد فرهیخته به صحبت می‌نشینیم: