مروری بر وقوع عارضه چند سرپستانکی در پستانداران؛ با تأکید بر دام‌های اهلی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 از آنجایی که تعداد سرپستانک‌ها، صفت مهمی در رابطه با قابلیت مادری پستانداران چندقلوزا است، شناخت عملکرد و جایگاه‌های ژنتیکی کنترل‌کننده این صفت در ژنوم گونه‌های مختلف حائز اهمیت است. نتاج دام‌های اهلی چندقلوزا به دلیل ساختار جفت، در ساعات ابتدایی تولد به صورت بالقوه به ایمونوگلوبولین‌های دریافتی از آغوز وابسته هستند. لذا تعداد سرپستانک‌ها، زمانی که در یک زایش تعداد نتاج متولد شده بیشتری نسبت به تعداد پستانک‌ها وجود داشته باشد، نقش مهمی ایفا می‌کند. در مواردی حتی تعداد سرپستانک‌های اضافی و موقعیت آن‌ها نسبت به سرپستانک‌های طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تدوین این مطالعه بررسی زوایای مختلف پدیده چند­سرپستانکی در پستانداران به ویژه در دام‌های اهلی از منظر ژنتیکی است. همچنین با بررسی منابع و مطالعات صورت گرفته در رابطه با عارضه چندپستانکی در گونه‌های مختلف به ویژه گاو، گوسفند و بز جایگاه‌های ژنومی، کروموزوم‌ها و ژن‌های دخیل معرفی خواهند شد. طراحی استراتژی‌های اصلاح‌نژادی برای تعداد پستانک‌های زایا در حیوانات چندقلوزا نقش مهمی در کمک به فرزندان در رسیدن به منبع آغوز ایفا می‌کند؛ همچنین انجام پژوهش‌های ژنتیکی مرتبط، شناخت بهتری از معماری ژنتیکی و مکانیسم‌های متابولیکی- سیگنالینگ برای این صفت را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها