آناتومی و فیزیولوژی دام و طیور

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

نام کتاب: آناتومی و فیزیولوژی دام و طیور
مؤلفان: کبری پوراسد، فرهنگ فاتحی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
سال چاپ: 1391
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات:  556