شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانش آموخته مقطع کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

نام کتاب: شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن
تألیف: پروفسور ساندرا جی. سلیمان (Prof. Sandra G. Solaiman)
مترجمان: دکتر آرش جوانمرد، مهندس حمید عبدالرحیمی
ناشر: انتشارات عمیدی، 1397
تعداد صفحات:  666
در حال حاضر، پرورش بز در بیشتر کشورهای‌ کمتر توسعه یافته به جهت تولید شیر و گوشت آن‌ها و همچنین به عنوان یک منبع درآمد و گذران زندگی در جوامع روستایی محبوبیت پیدا کرده است و سایر کشورهای جهان نیز با پِی بُردن به اهمیت این گونه، سعی در پرورش این گونه زیرک و پُر جنب‌و‌جوش برآمده‌اند. اگر چه دانشگاه‌های ایالات‌ متحده در برنامه‌های تحقیق و توسعه بز بیش از پیش ورود پیدا کرده‌اند، امّا تعداد محدودی از این دانشگاه‌ها واحد درسی شناخت بز و مدیریت علمی پرورش آن را ارائه کرده‌اند. آخرین کتاب جامع که در زمینۀ گونه بز چاپ شده است، کتابی تحت عنوان تولیدات بز است که به بیش از ۲۵ سال پیش (1981) توسط Gall برمی‌گردد، همچنین تازه‌ترین مجموعۀ منتشر شده تحت عنوان "بز: بیولوژی، تولیدات و پیشرفت‌های اخیر در آسیا" توسط Devendra در سال 2007 بوده است که بر قارۀ آسیا به طور عمده متمرکز شده است. در نتیجه، نیاز برای تدوین یک کتاب جدید که از طریق آن بتوان کلیۀ جنبه‌های علمی در خصوصِ بز و همۀ شیوه‌های تولید قابل اجرا وجود داشته باشد، احساس می‌شد.