اعطای امتیاز علمی- ترویجی (حرفه‌ای) به نشریه دامِستیک

براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامِستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس، نشریه دامِستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

 ------------------------------------------------------

فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه دامِستیک

نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک آماده دریافت مقالات و مطالب علمی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان صنعت دام و طیور در زمینه علوم دامی و رشته‌های مرتبط می‌باشد. لذا مطابق با دو بخش دستورالعمل نشریه در بخش راهنمای نویسندگان، مقالات و مطالب علمی خود را تنظیم و پس از ثبت نام بر روی سایت نشریه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) ارسال نمایید.

  ------------------------------------------------------

 نشریه دامِستیک؛ نشریه برگزیده در جشنواره‌های دانشگاهی، ملی و بین‌المللی

 *جهت آشنایی بیشتر با نشریه دامِستیک و افتخارات کسب شده کلیک کنید.

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1400، صفحه 1-78 

یادداشت

4. اوضاع شیر تو شیر لبنیات ایران

صفحه 4-5

علی صادقی سفیدمزگی


مقاله مروری

10. ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

صفحه 38-42

10.22059/domesticsj.2021.319195.1057

امین رحیمی؛ فرهنگ فاتحی؛ امیر مصیب زاده


ارتباطات علمی

13. معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

صفحه 56-62

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی کتاب

15. شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن

صفحه 67-69

حمید عبدالرحیمی


تبلیغات (حامی مالی)

18. شرکت میهن دانه

صفحه 76-76