افتخارآفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در

دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت

 *کسب مقام شایسته تقدیر در بخش نشریات کشاورزی و محیط زیست

 ------------------------------------------------------

اعطای امتیاز علمی- ترویجی (حرفه‌ای) به نشریه دامستیک

براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس، نشریه دامستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

 ------------------------------------------------------

 افتخارآفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در

دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

 *کسب مقام برگزیده در بخش نشریات دانشجویی علمی تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی

 *کسب مقام شایسته تقدیر در بخش مقالات علمی علوم پایه؛ سرکارخانم فاطمه کاوسی و آقای فرزاد غفوری

 ------------------------------------------------------

فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک

نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک آماده دریافت مقالات و مطالب علمی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان صنعت دام و طیور در زمینه علوم دامی و رشته‌های مرتبط می‌باشد. لذا مطابق با دو بخش دستورالعمل نشریه در بخش راهنمای نویسندگان، مقالات و مطالب علمی خود را تنظیم و پس از ثبت نام بر روی سایت نشریه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) ارسال نمایید.

شماره جاری: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1399، صفحه 1-64 

ارتباطات علمی

13. معرفی معاونت امور تولیدات دامی

صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


حیوانات خانگی

17. آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست

صفحه 59-62

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مشاور علمی مدیر داخلی دبیر تخصصی هیات تحریریه تخصصی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه صفحه آرا