کسب مقام برگزیده توسط نشریه دامستیک انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه تهران (بهمن 1399)

  ------------------------------------------------------

  افتخارآفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در

دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت

 *کسب مقام شایسته تقدیر در بخش نشریات کشاورزی و محیط زیست

 ------------------------------------------------------

اعطای امتیاز علمی- ترویجی (حرفه‌ای) به نشریه دامستیک

براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس، نشریه دامستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

 ------------------------------------------------------

 افتخارآفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در

دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

 *کسب مقام برگزیده در بخش نشریات دانشجویی علمی تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی

 *کسب مقام شایسته تقدیر در بخش مقالات علمی علوم پایه؛ سرکارخانم فاطمه کاوسی و آقای فرزاد غفوری

 ------------------------------------------------------

فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک

نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک آماده دریافت مقالات و مطالب علمی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان صنعت دام و طیور در زمینه علوم دامی و رشته‌های مرتبط می‌باشد. لذا مطابق با دو بخش دستورالعمل نشریه در بخش راهنمای نویسندگان، مقالات و مطالب علمی خود را تنظیم و پس از ثبت نام بر روی سایت نشریه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) ارسال نمایید.

شماره جاری: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 18، زمستان 1399، صفحه 1-72 

ارتباطات علمی

12. معرفی پژوهشگاه رویان

صفحه 54-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


حیوانات خانگی

15. بیماری‌های رایج در عروس ‌هلندی: علائم، پیشگیری و درمان

صفحه 64-68

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


تبلیغات (حامی مالی)

17. شرکت میهن دانه

صفحه 70-70


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مشاور علمی مشاور دبیر تخصصی مدیر داخلی هیات تحریریه تخصصی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه صفحه آرا
شاپا چاپی
2717-3038
شاپا الکترونیکی
2783-0691