اعطای امتیاز علمی- ترویجی (حرفه‌ای) به نشریه دامِستیک

براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامِستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس، نشریه دامِستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

 ------------------------------------------------------

فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه دامِستیک

نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک آماده دریافت مقالات و مطالب علمی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان صنعت دام و طیور در زمینه علوم دامی و رشته‌های مرتبط می‌باشد. لذا مطابق با دو بخش دستورالعمل نشریه در بخش راهنمای نویسندگان، مقالات و مطالب علمی خود را تنظیم و پس از ثبت نام بر روی سایت نشریه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) ارسال نمایید.

  ------------------------------------------------------

 نشریه دامِستیک؛ نشریه برگزیده در جشنواره‌های دانشگاهی، ملی و بین‌المللی

 *جهت آشنایی بیشتر با نشریه دامِستیک و افتخارات کسب شده کلیک کنید.

  ------------------------------------------------------

زمان اولین تصمیم: 2 هفته              زمان داوری: 4 هفته              زمان تا انتشار (بعد از پذیرش): 2 هفته

شماره جاری: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 23، آذر 1401، صفحه 1-72 

مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش

صفحه 14-23

10.22059/domesticsj.2022.345026.1099

معین تاند؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمد عبدلی


دانستنی‌های کوتاه

مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

صفحه 66-66

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مشاور علمی مشاور مدیر داخلی دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها