معرفی قابلیت‌ها و کاربردهای نرم‌افزار آماری Statistica

نوع مقاله : نرم‌افزار

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

چکیده

با توجه به پیچیدگی و حجم زیاد محاسبات آماری، استفاده از رایانه‌ها و نرم‌افزارهای محاسبات آماری، از ابزارهای اصلی متخصصان آمار و سایر افراد تحلیل‌گر داده‌های آماری محسوب می‌شوند. در این نوشتار به معرفی نرم‌افزار آماری Statistica پرداخته شده و خصوصیات و قابلیت‌های آن معرفی شده است. هر چند انواع مختلفی از نرم‌افزارهای محاسبات آماری دیگری مانند SAS یا SPSS  نیز وجود دارند که به صورت بسته (package) نرم‌افزاری عمل می‌کنند؛ ولی شاید نوع نگاه Statistica به مفهوم و جنبه‌های دسته‌بندی تحلیل‌های آماری، عامل تمایز آن با سایر نرم‌افرازها است. نرم‌افزار Statistica یک بسته نرم‌افزاری تجزیه و تحلیلی آماری است. این نرم‌افزار آنالیز داده‌ها، مدیریت داده‌ها، داده‌کاوی و روش‌های تجسم داده‌ها را برای کاربر فراهم می‌کند. نرم‌افزار Statistica توسط شرکت StatSoft توسعه یافته است. قابلیت های کلیدی نرم‌افزار Statistica: تقسیم‌بندی مباحث علمی و نرم‌افزاری تحت عنوان ماژول‌های مربوط، قابلیت سفارشی‌شدن، خودکار عمل کردن و توسعه یافتن، قابلیت انجام آماره‌های توصیفی، ضریب همبستگی، محاسبه احتمالات، قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی با اتصال پویا بین نمودارها و داده‌ها (یعنی اتصالی که با تغییر داده‌ها نمودارها تغییر می‌کنند)، قابلیت برازش انواع توزیع‌ها به داده‌های عددی، قابلیت انجام آنالیز واریانس و کوواریانس یک ‌طرفه و چند طرفه، انواع رگرسیون خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر، قابلیت انجام آنالیز داده‌های ناپارامتری، قابلیت رسم نمودارهای کنترل کیفیت و تحلیل آن‌ها و نیز ویرایش این نمودارها، قابلیت تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی و طراحی و تحلیل آزمایشات، قابلیت حل مسائل از طریق شبکه‌های عصبی، قابلیت یک سیستم خبره پیشنهاد کننده آسان و در دسترس، به طور کلی این نرم‌افزار به دلیل قابلیت‌های بالایی که در آنالیز داده دارد، می‌تواند در انجام تصمیم‌گیری و تحلیل داده‌ها به پژوهشگران علوم دامی کمک بسزایی نماید.

کلیدواژه‌ها


Marques de Sá, J. P. (2007). “Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R”. Spring, No. 2, New York, USA