ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

ویناس به عنوان بزرگ‌ترین منبع آلودگی در صنعت تولید اتانول شناخته می‌شود. از ویناس می‌توان به عنوان یک ماده مغذی مناسب در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد. از طرف دیگر، به دلیل افزایش نگرانی‌های زیست محیطی و به لحاظ اقتصادی، تمایل به مدیریت فرآورده‌های فرعی در صنعت فرآوری مواد غذایی مانند استفاده از آن‌ها به عنوان خوراک جایگزین برای حیوانات افزایش یافته است؛ زیرا بیشتر محصولات جانبی صنایع مواد غذایی مشکلاتی را در زمینه حفاظت از محیط زیست به وجود می‌آورند. تغذیه محصولات فرعی به دست آمده از محصولات زراعی (با استفاده‌های صنعتی) و باقی‌مانده مواد غذایی در تغذیه حیوانات مزرعه‌ای، موجب کاهش اثرات زیست محیطی محصولات فرعی صنایع غذایی و بهبود سودآوری و ارزش افزوده محصولات فرعی کشاورزی می‌شود. این روش، یک روش کارآمد برای ارتقای کیفیت ماده خوراکی کم کیفیت تا میزان تقریباً برابر با کیفیت برخی از مواد خوراکی با کیفیت بالا مانند گوشت و شیر است که وابستگی دام به خوراک‌هایی که مصارف انسانی دارند را کاهش می‌دهد. ویناس حاوی مقادیر بالایی از نمک‌ها، مخمر، مواد آلی و به خصوص پروتئین خام است. این ماده به رنگ قهوه‌ای بوده و pH آن بین 4 تا 5 (اسیدی) است. پروتئین بالای ویناس که عمدتاً متشکل از اسید‌های آمینه غیرضروری است، قابلیت هضم بالایی داشته و می‌تواند موجب بهبود عملکرد حیوانات شود. خواص پروبیوتیکی و مخمر موجود در ویناس با حفظ وضعیت میکروفلور روده‌ای در حالت متعادل و نرمال از جایگزین شدن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا در دستگاه گوارش ممانعت به عمل می‌آورد. همچنین بهبود عملکرد نشخوارکنندگان به دلیل وجود مقادیر بالای اسیدهای آلی (از جمله اگزالات، لاکتات، استات، مالات) و سوربیتول باعث افزایش استفاده از مواد مغذی، قابلیت هضم، سنتز ویتامین D، جذب ویتامین C و سایر مواد معدنی شده و در نتیجه متابولیسم جیره غذایی را بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Baez-Smith, C., and de São Pedro, Á. (2006). “Anaerobic Digestion of Vinasse for Production of Methane in the Sugar Cane Distillery.” Proceeding of SPRI Conference on Sugar, Loxahatchee, Florida, USA, 268-287.
Bilal, T., Ozpinar, H., Gurel, A., Ozcan, A., Abas, I., and et al. (2001). “Effects of beet vinasse (desugarized molasses) on performance, blood parameters, morphology, and histology of various organs in broilers.” Archiv fur Geflugelkunde, 65(5), 224-230.
Chen, M.C., Ammerman, C.B., Henry, P.R., Palmer, A.Z., and Long, S.K. (1981). “Citrus condensed molasses solubles as an energy source for ruminants.” Journal of Animal Science, 53(1), 253-259.
Esterbauer, H., and Cheeseman, K.H. (1990). “Determination of aldehydic lipid peroxidation products.” Methods in Enzymology, 186, 407-421.
Hidalgo, K., Lezcano, P., and Hernández, L.E. (2012). “Evaluation of vinasses from distillery as additive in piglets.” Revista Computadorizada de Producción Porcina, 19(2), 104-107.
Krajnc, D., and Glavič, P. (2009). “Assessment of different strategies for the co-production of bioethanol and beet sugar.” Chemical Engineering Research and Design, 87(9), 1217-1231.
Linn, J., and Raeth-Knight, M. (2006). “Yeast in dairy cattle diets.” Proceedings of the 2006 Four State Dairy Nutrition and Management Conference, 85-90.
Lopez-Campos, O., Bodas, R., Prieto, N., Frutos, P., Andrés, S., and et al. (2011). “Vinasse added to the concentrate for fattening lambs: Intake, animal performance, and carcass and meat characteristics.” Journal of animal science, 89(4), 1153-1162.
Oliveira, M.C.D., Silva, D.M.D., Alves, M.F., Dias, D.M.B., Martins, P.C., and et al. (2013). “Effect of including liquid vinasse in the diet of rabbits on growth performance.” Revista Brasileira de Zootecnia, 42(4), 259-263.
Potter, S.G., Ammerman, C.B., Henry, P.R., Becker, H.N., and Palmer, A.Z. (1985). “Effect of sugarcane condensed molasses solubles, sugarcane molasses and monensin on performance and volatile fatty acid production in finishing steers.” Animal Feed Science and Technology, 12(4), 275-283
Rossow, H.A., Riordan, T., and Riordan, A. (2018). “Effects of addition of a live yeast product on dairy cattle performance.” Journal of Applied Animal Research, 46(1), 159-163.
Stemme, K., Gerdes, B., Harms, A., and Kamphues, J. (2005). “Beet‐vinasse (condensed molasses solubles) as an ingredient in diets for cattle and pigs–nutritive value and limitations.” Journal of animal physiology and animal nutrition, 89(3‐6), 179-183.
Weigand, E., and Kirchgessner, M. (1980). “Protein and energy value of vinasse for pigs.” Animal Feed Science and Technology, 5(3), 221-231.
Yalcin, S., Eltan, Ö., Karsli, M.A., and Yalcin, S. (2010). “The nutritive value of modified dried vinasse (ProMass) and its effects on growth performance, carcass characteristics and some blood biochemical parameters in steers.” Revue de Médecine Vétérinaire, 161, 245-252.
Zali, A., Eftekhari, M., Fatehi, F., and Ganjkhanlou, M. (2017). “Effect of vinasse (condensed molasses solubles) on performance and meat chemical composition of Holstein male calves.” Italian Journal of Animal Science, 16(3), 515-520.