اهداف و چشم انداز

نشریه دامستیک یک نشریه علمی- تخصصی در زمینه‌های مختلف علوم دامی شامل ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، بیوانفورماتیک، تغذیه و فیزیولوژی گوارش دام و طیور، فیزیولوژی تولیدمثل، فیزیولوژی ‌رشد، مدیریت و بهداشت دام‌های مزرعه، ماکیان، حیوانات همراه، زنبور عسل، کرم ابریشم و انواع دیگر حیوانات پرورشی می‌باشد و یافته‌های علمی و فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و محققین مرتبط را پس از فرآیند داوری منتشر می‌نماید. این نشریه علمی- تخصصی در ابتدا از سال 1380 با نام کُردی "آژال" فعالیت خود را شروع کرده است و با سابقه دو دهه، اکنون با نام "دامستیک" به صورت فصلنامه تحت صاحب امتیازی انجمن علمی- دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به منظور بهره‌مندی بیشتر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز برای گستـرش دانش و تحولات علمی جدید و افزایش توانمندی علمی دست اندرکاران حوزه‌های مرتبط مـورد اشاره انتشار می‌یابد.