شیر غنی‌سازی شده با ویتامین D و نقش آن در سلامت انسان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

مطالعات متعددی با بررسی وضعیت ویتامین D در خوراک، در بسیاری از کشورهای جهان نشان دادند که به لحاظ تغذیه‌ای عمدۀ کشورها در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. یکی از وظایف بیولوژیکی مهم ویتامین D کنترل جذب، انتقال و رسوب کلسیم و به میزان کمتر فسفر، در فرآیند معدنی شدن استخوان است. ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی ضروری است که نقش‌های مهمی در اندام‌های اسکلتی و غیراسکلتی، شامل جلوگیری از بیماری‌های مزمن مانند دیابت، بیماری‌های قلبی- عروقی، اختلالات خود ایمنی و سرطان دارد. یکی از روش‌های تأمین این ویتامین مصرف آن از طریق غذا است و این در حالی است که تنها تعداد محدودی از مواد غذایی به طور طبیعی حاوی مقادیر بالایی از ویتامین D هستند، بنابراین کمبود این ویتامین همیشه گزارش شده و غنی‌سازی مواد غذایی مصرفی انسان از جمله روش‌های رایجی است که برای غلبه بر چنین کمبودهایی در ترکیبات ریزمغذی مواد غذایی استفاده می‌شود. محصولات لبنی، خصوصاً شیر، گزینۀ ایده‌آلی برای غنی‌سازی با ویتامین D، کلسیم و گاهاً سایر مواد معدنی هستند.

کلیدواژه‌ها


Daly, R.M., Bass, S., and Nowson, C. (2006). “Long-term effects of calcium–vitamin-D3-fortified milk on bone geometry and strength in older men.” Bone, 39(4), 946-953.‏
Emadzadeh, M., Rashidmayvan, M., Sahebi, R., Sadeghi, R., Ferns, G.A., and et al. (2020). “The effect of vitamin D fortified products on anthropometric indices: A systematic review and meta-analysis.” Complementary Therapies in Clinical Practice, 101242.‏
Faulkner, H., Hussein, A., Foran, M., and Szijarto, L. (2000). “A Survey of Vitamin A and D Contents of Fortified Fluid Milk in Ontario.” Journal of Dairy Science, 83(6), 1210-1216.
Gasparri, C., Perna, S., Spadaccini, D., Alalwan, T., Girometta, C., and et al. (2019). “Is vitamin D-fortified yogurt a value-added strategy for improving human health? A systematic review and meta-analysis of randomized trials.” Journal of Dairy Science, 102(10), 8587-8603.‏
Hicks, T., Hansen, A.P., and Rushing, J.E. (1996). “Procedures used by North Carolina dairies for vitamins A and D fortification of milk.”Journal of dairy science, 79(2), 329-333.‏
Holick, M.F. (2007). “Vitamin D deficiency.” New England Journal of Medicine, 357(3), 266-281.‏
Jayaratne, N., Hughes, M.C.B., Ibiebele, T.I., van den Akker, S., and van der Pols, J.C. (2013). “Vitamin D intake in Australian adults and the modeled effects of milk and breakfast cereal fortification.” Nutrition, 29(7-8), 1048-1053.‏
Kruger, M.C., Schollum, L.M., Kuhn-Sherlock, B., Hestiantoro, A., Wijanto, P., and et al. (2010). “The effect of a fortified milk drink on vitamin D status and bone turnover in post-menopausal women from South East Asia.” Bone, 46(3), 759-767.‏
Laaksi, I.T., Ruohola, J.S., Ylikomi, T.J., Auvinen, A., Haataja, R.I., and et al. (2006). “Vitamin D fortification as public health policy: significant improvement in vitamin D status in young Finnish men.” European Journal of Clinical Nutrition, 60(8), 1035-1038.‏
Lamberg-Allardt, C. (2006). “Vitamin D in foods and as supplements.” Progress in Biophysics and Molecular Biology, 92(1), 33-38.‏
Neyestani, T.R., Hajifaraji, M., Omidvar, N., Eshraghian, M.R., Shariatzadeh, Nand et al. (2012). “High prevalence of vitamin D deficiency in school-age children in Tehran, 2008: a red alert.” Public Health Nutrition, 15(2), 324–330.
Ross, A., Manson, J., Abrams, S., Aloia, J., Brannon, P., and et al. (2011). “The 2011 Report on Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D from the Institute of Medicine: What Clinicians Need to Know.” The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 96(1), 53-58.
Sharifan, P., Bagherniya, M., Bajgiran, M.M., Safarian, M., Vatanparast, H., and et al. (2021). “The efficacy of dairy products fortified with nano-encapsulated vitamin D3 on physical and mental aspects of the health in obese subjects; the protocol of the SUVINA trial.” Translational Metabolic Syndrome Research, 4, 1-9.‏
Syama, M.A., Arora, S., Gupta, C., Sharma, A., and Sharma, V. (2019). “Enhancement of vitamin D2 stability in fortified milk during light exposure and commercial heat treatments by complexation with milk proteins.” Food Bioscience, 29, 17-23.‏
Weckel, K.G. (1941). “Vitamin D in milk–A review.” Journal of dairy science, 24(5), 445-462.‏
Zahedirad, M., Asadzadeh, S., Nikooyeh, B., Neyestani, T.R., Khorshidian, N., and et al. (2019). “Fortification aspects of vitamin D in dairy products: A review study.” International Dairy Journal, 94, 53-64.‏