نمایه نویسندگان

ا

 • اخوان مقدم، مهدی "دنیای بدون زنبورعسل واقعاً جای قشنگی نیست" | مصاحبه با مهندس محمد رفاهی، محقق و پژوهشگر گیاهان ارزشمند در زنبورداری ایران| [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 7-12]

پ

 • پورآقاعلی، سمیه تأثیر مس بر بیماری کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 13-18]

ث

 • ثاقبی، مریم آنزیم‌های هضم‌کننده الیاف و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 28-33]
 • ثاقبی، مریم ارزیابی روش‌های مختلف هیدرولیز منابع پروتئینی و نقش پپتیدهای حاصل از هیدرولیز در تغذیه و سلامت حیوانات مزرعه‌ای [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 30-36]
 • ثاقبی، مریم مروری بر استفاده از منابع چربی در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 26-32]

ج

 • جواهری، کیمیا مطالعه انواع دام‌های وابسته به مرتع و تأثیرات چرای آن‌ها بر مراتع [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 33-38]

ح

 • حبیبی، پریسا مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 39-47]
 • حسین آبادی، سامان آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 59-62]
 • حسین آبادی، سامان آنچه باید در رابطه با عروس هلندی بدانید (۲) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-65]
 • حسین آبادی، سامان بیماری‌های رایج در عروس ‌هلندی: علائم، پیشگیری و درمان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 64-68]

خ

 • خلیل خلیلی، علی اصغر "موفقیت، انتهایی ندارد" |مصاحبه با دکتر مجتبی زاغری، استاد بخش تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 9-12]
 • خلیل خلیلی، علی اصغر "بهترین مردم، معلم می‌شوند" |مصاحبه با دکتر محمدجواد ضمیری؛ استاد بخش فیزیولوژی گروه علوم دامی دانشگاه شیراز| [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 10-15]
 • خلیل وندی بهروزیار، حامد آنزیم‌های هضم‌کننده الیاف و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 28-33]

د

 • درستی، جلیل تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 37-40]
 • دهقانیان ریحان، وحید Familiarity with bioinformatics and its widely used words and expressions [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 54-56]
 • دهقان بنادکی، مهدی سیاست یک بام و دو هوا در تأمین نهاده‌های خوراک دام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 4-4]

ر

 • رسولی، نجمه معرفی معاونت امور تولیدات دامی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 46-49]
 • رسولی، نجمه معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 49-51]
 • رسولی، نجمه معرفی پژوهشگاه رویان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 54-58]
 • رضایی سینکی، میلاد تأثیر استفاده از ویتامین‌ها در شرایط استرس گرمایی در طیور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 41-45]
 • رضایی سینکی، میلاد مطالعه انواع دام‌های وابسته به مرتع و تأثیرات چرای آن‌ها بر مراتع [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 33-38]
 • رهبری، شهگل اثر فیبر جیره و فرآوری کردن خوراک بر قابلیت هضم نشاسته‌ی غلات مختلف در طیور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 16-25]
 • رهبری، شهگل پیشرفت‌های اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه‌کننده پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای اگزوژنوس (برون‌زادی) در تغذیه طیور [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 13-18]

ز

 • زارع شحنه، احمد تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 37-40]

ژ

 • ژندی، مهدی نقش آفرینی متخصصان فیزیولوژی دام در صنعت دامپروری [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 4-4]

س

 • ستوده ئیان، ملیکا کشتار مرغ و مراحل آن در کشتارگاه‌های ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 50-53]
 • سیفی جمادی، افشین An introduction to in vitro embryo production and some of its widely used words and expressions [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 59-61]

ع

 • علی پور، سمیه کاربرد رویکرد یادگیری ماشین و الگوریتم‌های زیر مجموعۀ آن در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 19-29]
 • علمی دانشجویی، انجمن کسب افتخار توسط دو هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 5-5]
 • علمی دانشجویی، انجمن فراخوان جذب داور، اعضای هیئت تحریریه و ویراستار انگلیسی در نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 6-6]
 • علمی دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران در تابستان و پاییز 1399 [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 5-8]
 • علمی دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران در زمستان 1399 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 5-9]

غ

 • غفوری، فرزاد اَبرداده‌ها و نقش جدیدترین تکنولوژی‌ها در اصلاح‌نژاد دام و طیور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 34-40]
 • غفوری، فرزاد "موفقیت، انتهایی ندارد" |مصاحبه با دکتر مجتبی زاغری، استاد بخش تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 9-12]
 • غفوری، فرزاد کاربرد رویکرد یادگیری ماشین و الگوریتم‌های زیر مجموعۀ آن در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 19-29]
 • غفوری، فرزاد مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 39-47]
 • غلامی، اشکان مروری بر علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ای در اسب‌های ورزشی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • غلامی، اشکان آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 59-62]
 • غلامی، اشکان "موفقیت، انتهایی ندارد" |مصاحبه با دکتر مجتبی زاغری، استاد بخش تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه تهران| [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 9-12]
 • غلامی، اشکان آنچه باید در رابطه با عروس هلندی بدانید (۲) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-65]
 • غلامی، اشکان "بهترین مردم، معلم می‌شوند" |مصاحبه با دکتر محمدجواد ضمیری؛ استاد بخش فیزیولوژی گروه علوم دامی دانشگاه شیراز| [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 10-15]
 • غلامی، اشکان بیماری‌های رایج در عروس ‌هلندی: علائم، پیشگیری و درمان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 64-68]

ف

 • فکری، اشکان اثرات منابع محافظت شده مکمل امگا-3 روغن ماهی و روغن کتان بر عملکرد نشخوارکنندگان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 48-53]

ق

 • قره داغی، رامیار مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 39-47]

ک

 • کاظمی، امین معرفی کتاب، ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 57-58]
 • کاظمی، امین معرفی کتاب، تنظیم هورمونی رشد در دام [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 59-60]
 • کاظمی، امین فناوری‌های تولیدمثلی در گاو (تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، لقاح آزمایشگاهی و همانندسازی) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 62-63]
 • کنعانی، رضا اثر فیبر جیره و فرآوری کردن خوراک بر قابلیت هضم نشاسته‌ی غلات مختلف در طیور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 16-25]
 • کنعانی، رضا پیشرفت‌های اخیر در ارتباط با نقش آنزیم فیتاز و آنزیم تجزیه‌کننده پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای اگزوژنوس (برون‌زادی) در تغذیه طیور [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 13-18]

گ

 • گنج خانلو، مهدی اثرات منابع محافظت شده مکمل امگا-3 روغن ماهی و روغن کتان بر عملکرد نشخوارکنندگان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 48-53]

م

 • محمدیان جشوقانی، صادق اَبرداده‌ها و نقش جدیدترین تکنولوژی‌ها در اصلاح‌نژاد دام و طیور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 34-40]
 • محمدیان جشوقانی، صادق کاربرد رویکرد یادگیری ماشین و الگوریتم‌های زیر مجموعۀ آن در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 19-29]
 • مصیب زاده، امیر Familiarity with poultry nutrition and its widely used words and their meanings [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 52-58]
 • مصیب زاده، امیر مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 39-47]
 • مهربانی یگانه، حسن اَبرداده‌ها و نقش جدیدترین تکنولوژی‌ها در اصلاح‌نژاد دام و طیور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 34-40]

ن

 • نجاتی جوارمی، اردشیر تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 37-40]
 • ندایی فرد، زهرا معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 49-51]
 • ندایی فرد، زهرا مروری بر علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ای در اسب‌های ورزشی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • ندایی فرد، زهرا معرفی معاونت امور تولیدات دامی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 46-49]
 • ندایی فرد، زهرا معرفی پژوهشگاه رویان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 54-58]
 • نوری، امیر دستاوردهای تحقیقاتی جدید تجاری شده در حوزه‌ی دام و طیور [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-48]

ی

 • یکانی، وحید ارزیابی روش‌های مختلف هیدرولیز منابع پروتئینی و نقش پپتیدهای حاصل از هیدرولیز در تغذیه و سلامت حیوانات مزرعه‌ای [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 30-36]
 • یکانی، وحید مروری بر استفاده از منابع چربی در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 26-32]