معرفی کتاب، ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب "ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی" به عنوان یکی از کتاب‌های رفرنس در دانشگاه‌ها تدریس می‌گردد. در نگاهی اجمالی، کتاب مذکور به نوعی سه بخش کلی دارد. بخش اول بر روی ژنتیک مندلی متمرکز می­شود؛ به گونه‌ای که پنج فصل اول کتاب این موضوع را پوشش می‌­دهد. بخش دوم که شامل فصل‌های ششم تا دهم می‌­شود، مفاهیم ژنتیک مندلی را بسط داده و آن­‌ها را در سطح جمعیت بررسی می­‌کند؛ به عبارتی مباحث مرتبط با ژنتیک جمعیت را مطرح می‌کند. همچنین تأثیر مواردی مانند انتخاب، اندازه جمعیت، مهاجرت، جهش و سیستم‌های تلاقی که منجر به تثبیت ژن‌­های مطلوب و یا حذف ژن‌­های نامطلوب می‌­شوند را توضیح می‌­دهد. سومین و آخرین بخش از کتاب فصل‌های یازدهم تا پانزدهم کتاب هستند که به بحث در رابطه با ژنتیک کمی می‌­پردازند و در پایان در فصل شانزدهم به بررسی و بیان اهمیت کلی ژنتیک مندلی، ژنتیک جمعیت، صفات مهم کمی در گونه‌های مختلف دامی و طیور و همچنین به معرفی مهندسی ژنتیک به عنوان علمی نوظهور می‌پردازد.