اثرات منابع محافظت شده مکمل امگا-3 روغن ماهی و روغن کتان بر عملکرد نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تغذیه دام گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گرایش تغذیه دام گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه، یک مرور کلی از فواید اسیدهای چرب بلند­زنجیر امگا -3 جهت افزایش عملکرد نشخوارکنندگان و پیشرفت‌­های اخیر در استفاده از منابع غنی از امگا-3 موجود در دانه­‌های روغنی و روغن ماهی در جیره نشخوارکنندگان به عمل آمده است. در حال حاضر بیشتر توجهات به استفاده از استراتژی‌­های تغذیه­‌ای خلاقانه برای بهبود میزان اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در فرآورده­‌های نشخوارکنندگان است که به تبع آن محتوای این اسیدهای چرب را برای سلامتی انسان افزایش دهد. غنی­‌ترین منابع اسیدهای چرب امگا-3 محصولات دریایی و دانه­‌های روغنی مانند دانه کتان و کانولا هستند. مطالعات زیادی نشان داده­‌اند که مصرف این اسیدهای چرب در جیره می­‌تواند سبب افزایش آن‌ها در فرآورده­‌های نشخوارکنندگان شود. در حالی­‌ که، مطالعات دیگر نشان داده‌­اند که مکمل­‌های غنی از این اسیدهای چرب سبب افزایش چشمگیر در فرآورده­‌های نشخوارکنندگان نمی‌­شود که احتمالاً ناشی از بیوهیدروژناسیون گسترده در شکمبه است. پیشنهاد شده است افزودن منابع غنی از اسیدهای چرب امگا-3 به جیره نشخوارکنندگان به میزان شش درصد می‌­تواند پروفایل این اسیدهای چرب را در فرآورده­‌های نشخوارکنندگان بهبود ببخشد و بعید است که اثرات منفی بر مصرف خوراک، رشد و خصوصیات لاشه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Bu, J., Duo, Y., Tian, X., Wang, Z. and Chen, G. (2016). “The Role of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Stroke.” Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 1-9.
Cieślak, A., Potkański, A., Szumacher-Strabel, M. and Kowalczyk. J. (2004). “Blood Parameters of Lambs Fed Diets with Vegetable Oil Supplements.” Journal of Animal and Feed Sciences, 13(2), 23–26.
Michel, D. and Ferlay. A. (2015). “LIN ET CHANVRE Flax and Hemp Linseed: A Valuable Feedstuff for Ruminants.” Oilseeds and fats, Crops and Lipids, 22(6), 1–9.
Ferreira, E.M., Pires, A.V., Susin, I., Biehl, M.V., Gentil, R.S. and et al. (2016). “Nutrient Digestibility and Ruminal Fatty Acid Metabolism in Lambs Supplemented with Soybean Oil Partially Replaced by Fish Oil Blend.” Animal Feed Science and Technology, 216, 30–39.
Gómez-Cortés, P., Frutos, P., Mantecón, A.R., Juárez, M., de la Fuente, M.A. and et al. (2008). “Milk Production, Conjugated Linoleic Acid Content, and in Vitro Ruminal Fermentation in Response to High Levels of Soybean Oil in Dairy Ewe Diet.” Journal of Dairy Science, 91(4), 1560–69.
Jahani-Moghadam, M., Mahjoubi, E. and Dirandeh. E. (2015). “Effect of Linseed Feeding on Blood Metabolites, Incidence of Cystic Follicles, and Productive and Reproductive Performance in Fresh Holstein Dairy Cows.” Journal of Dairy Science, 98(3), 1828–35.
Kolanowski, W. and Laufenberg, G. (2006). “Enrichment of Food Products with Polyunsaturated Fatty Acids by Fish Oil Addition.” European Food Research and Technology, 222(3–4), 472–77.
Kumar, R. Sivaiah, K., Ramana Reddy, Y., Ekambram, B., Reddy T.J. and et al. (2006). “Effect of Supplementation of Dietary Protected Lipids on Intake and Nutrient Utilization in Deccani Lambs.” Tropical Animal Health and Production, 38(2), 151–58.
Luna, P., Bach, A., Juárez, M. and De La Fuente, M.A. (2008). “Effect of a Diet Enriched in Whole Linseed and Sunflower Oil on Goat Milk Fatty Acid Composition and Conjugated Linoleic Acid Isomer Profile.” Journal of Dairy Science, 91(1), 20–28.
Mori, T.A., and Beilin, L.J. (2004). “Omega-3 Fatty Acids and Inflammation.” Current Atherosclerosis Reports, 6(6), 461–67.
Najafi, M.H., Zeinoaldini, S., Ganjkhanlou, M., Mohammadi, H., Hopkins, D.L. and et al. (2012). “Performance, Carcass Traits, Muscle Fatty Acid Composition and Meat Sensory Properties of Male Mahabadi Goat Kids Fed Palm Oil, Soybean Oil or Fish Oil.” Meat Science, 92(4), 848–54.
Nguyen, D.V., Malau-Aduli, B.S., Cavalieri, J., Nichols, P.D. and Malau-Aduli, A.E.O. (2018). “Supplementation with Plant-Derived Oils Rich in Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids for Lamb Production.” Veterinary and Animal Science, 6, 29–40.
Oliveira, E. A. Sampaio, A.A.M., Henrique, W., Pivaro, T.M., Rosa, B.L. et al. (2012). “Quality Traits and Lipid Composition of Meat from Nellore Young Bulls Fed with Different Oils Either Protected or Unprotected from Rumen Degradation.” Meat Science, 90(1), 28–35.
Petit, H.V., Dewhurst, R., Scollan, N.D., Proulx, J.G., Khalid, M. and et al. (2002). “Milk Production and Composition, Ovarian Function, and Prostaglandin Secretion of Dairy Cows Fed Omega-3 Fats.” Journal of Dairy Science, 85(4), 889–99.
Pike, I.H. (1999). “Health Benefits From Feeding Fish Oil and Fish Meal.” Ifoma Technical Bulletin, (28), 3–6.
Toral, P.G., Belenguer, A., Frutos, P. and Hervás, G. (2009). “Effect of the Supplementation of a High-Concentrate Diet with Sunflower and Fish Oils on Ruminal Fermentation in Sheep.” Small Ruminant Research, 81(2–3), 119–25.
Tóth, T., Mwau, P.J., Bázár, G., Andrássy-Baka, G., Hingyi, H. and et al. (2019). “Effect of Feed Supplementation Based on Extruded Linseed Meal and Fish Oil on Composition and Sensory Properties of Raw Milk and Ultra-High Temperature Treated Milk.” International Dairy Journal, 99, 104552.
Ueda, K., Ferlay, A., Chabrot, J., Loor, J.J., Chilliard, Y. and et al. (2003). “Effect of Linseed Oil Supplementation on Ruminal Digestion in Dairy Cows Fed Diets with Different Forage:Concentrate Ratios.” Journal of Dairy Science, 86(12), 3999–4007.
Wanapat, M., Mapato, C., Pilajun, R. and Toburan. W. (2011). “Effects of Vegetable Oil Supplementation on Feed Intake, Rumen Fermentation, Growth Performance, and Carcass Characteristic of Growing Swamp Buffaloes.” Livestock Science, 135(1), 32–37.