معرفی معاونت امور تولیدات دامی

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

وزارت جهاد کشاورزی از وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۷۹ با ادغام دو وزارت‌خانه جهاد سازندگی و وزارت‌خانه کشاورزی تشکیل شده است. در این شماره به معرفی معاونت تولیدات دامی، که زیر مجموعه‌ی این وزارت‌خانه است، خواهیم پرداخت.

سایت وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات دامی (https://dla.maj.ir/)