آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست

نوع مقاله : حیوانات خانگی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

عروس‌های هلندی از خانواده طوطی‌های کاکل‌دار و کوچک‌ترین عضو این خانواده از نظر جثه می‌باشند. این پرندگان به عنوان حیوانات خانگی، محبوبیت زیادی در سطح جهانی دارند و تکثیر آن‌ها نیز به نسبت آسان می‌باشد. عروس هلندی پس از مرغ عشق محبوب‌ترین پرنده زینتی محسوب می‌شود. عروس‌های هلندی بومی منطقه‌ای دورافتاده در درون استرالیا هستند که مناطق مورد علاقه آن‌ها زمین‌هایی پوشیده شده با علف و بوته درختان کوتاه است.