مروری بر استفاده از منابع چربی در تغذیه نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

امروزه در صنعت دامپروری از چربی‌ها به‌عنوان مکمل‌های تغذیه‌ای در تنظیم جیره حیوانات نشخوارکننده استفاده می‌شود. از منابع چربی مختلف مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان می‌توان به چربی موجود در علوفه‌ها و دانه­‌های روغنی و مکمل‌های چربی تجاری همانند نمک‌های کلسیمی اشاره کرد. چربی‌ها پس از قرار گرفتن در محیط شکمبه توسط میکروارگانیسم‌ها لیپولیز و متعاقباً هیدروژنه می‌شوند. تغذیه اسید‌های چرب با چند پیوند دوگانه در زمان‌های مختلف به گاوهای شیری سبب کاهش درصد چربی شیر، افزایش تولید شیر و بهبود سلامت دام می‌شود. استفاده از مکمل‌های چربی در دوره انتقال یکی از راهکارهای تغذیه‌ای برای مقابله با توازن منفی انرژی می‌باشد. دانه‌ی‌ سویای اکسترود شده سبب بهبود وضعیت متابولیکی حیوان در دوره انتقال می‌شود و استفاده از چربی‌ها در قالب نمک‌های کلسیمی سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی در دستگاه گوارش گاو‌های دوره انتقال می‌شود. استفاده از منابع چربی خنثی مثل اسید‌های چرب کلسیمی در جیره میش‌ها باعث افزایش درصد چربی شیر می‌شود ولی اگر مقدار این منابع به بیش از 90 گرم به ازای هر رأس در روز برسد، باعث کاهش درصد چربی شیر می‌شود. چربی جیره با فرآهم آوردن اسیدهای چرب به‌عنوان پیش­ساز کلسترول و پروستاگلاندین‌ها می‌تواند عملکرد تخمدان، رحم و در کل نرخ آبستنی را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده از مکمل‌های چربی در قالب نمک‌های کلسیمی در جیره گوساله‌های شیرخوار سبب بهبود مصرف جیره آغازین، افزایش وزن و بهبود بازدهی مصرف خوراک می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


احمدیان، ا.، فتاح نیا، ف.، تاسلی، گ. و اکبری قرایی، م. (1397). "تاثیر مکمل چربی (نمک های کلسیمی) در جیره های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاین." فصلنامه علوم دامی ایران، 1(49)، 133-143.
اخلاقی، ب.، قربانی، غ.، کارگر، ش.، علیخانی، م. و سفید مزگی، ع. (1396). "اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم زا تحت تنش گرمایی." نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، 5(1).
پاشایی، س.، قورچی، ت. و  یامچی، ا. (1393). "تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 2(4)، 103-122.
پرور، ر.، قورچی، ت. و شمس شرق, م. (1395). "اثر افزودن روغن‌های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 4(2)، 91-110.
پورملکشاهی، ا.، فتاح نیا، ف.، جعفری، ه.، آذرفر، آ.، ورمقانی، ص. و همکاران. (1398). "تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 7(1)، 91-104.
جواهری بارفروشی، ه.، توحیدی، ا.، صادقی پناه، ح. و ژندی، م. (1393). "اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خون در دوره انتقال در گاو هلشتاین." فصلنامه علوم دامی ایران، 45 (3)، 245-255.
چاشنی دل، ی.، رستم نژاد، ز. و تیموری یانسری، ا. (1396). "تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 5(3)، 15-26.
دهقان بنادکی، م.، خلیلوندی، ح. امینی، ع. (1395). "تغذیه گاوهای شیری." انتشارات مدیر فلاح، چاپ اول، کرج، ایران.
رجبی، ی.، چاشنی دل، ی. و دیرنده، ع. (1395). "تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین." تحقیقات تولیدات دامی، 4(5)، 92-100.
رضاخانی، ا.، علی جو، ی. و رضایزدی، ک. (1399). "اثر استفاده از مکمل نمک های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره انتقال." فصلنامه تولیدات دامی، 22(1)، 55-65.
رمضانی، م.، سیف دواتی، ج.، سیف زاده، ص.، عبدی بنمار، ح. و رزم آذر، و. (1397). "اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 2(6)، 101-116.
سمیعی زفرقندی، م.، قورچی، ت.، اسدی الموتی، ع.، قنبری، ف. و دهقان بنادکی، م. (1398). "اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 2(7)، 129-144.
عبدالملکی، ذ.، سوری، م.، معینی، م. و توحیدی، آ. (1396). "اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین." نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان ، 4(5)، 101-118.
فرهومند، پ. (1389). "غذا‌های دام و طیور (تغذیه 2). "جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه، چاپ دوم، ارومیه، ایران.
قهرمانی، م.، تقی­زاده، ا.، حسین­خانی، ع.، میرزایی الموتی، ح.، مقدم، غ.  و پایا، ح. (1398). "تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری." پژوهش‌های علوم دامی ایران، 4(11)، 437-449.
گنج خانلو، م.، هاشمی، ص.، دهقان بنادکی، م.، زالی، ا. و کهرام، ح. (1393). "اثر تغذیه اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع قبل از زایش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین چند بار زایش کرده. "مجلهتحقیقاتداموطیور، 3(2)، 57-69.
وشکینی، آ.، محمدی سنگ چشمه، ع.، خادم، ع.، اسدی الموتی، ع. و خدایی مطلق، م.(1393). "بررسی فولیکول‌های انترال تخمدانی برای تعیین غلظت اسید الفا-لینولنیک موثر بر توانایی تکوین برون تنی اووسایت‌های بز." پژوهش‌های تولیدات دامی، 5(10)، 135-147.
هاشمی، ص.، دهقان بنادکی، م.، گنج خانلو، م.، زالی، ا. و کهرام، ح. (1392). "مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول. "نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان، 1(4)، 1-18.
هاشمی، ص.، گنج خانلو، م.، دهقان بنادکی، م. و زالی، ا. (1394)."مقایسه اثر منابع اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در دوره آماده به زایش برفعالیت تخمدانی گاوهای شیری هلشتاین." فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 70(2)، 171-179.
Antongiovanni, M., Secchiari, P., Mele, M., Boccioni, A.S., Ferruzzi, G., and et al. (2002). “Olive oil calcium soaps and rumen protected methionine in the diet of lactating ewes: effect on milk quality.” Italian Journal of Animal Science, 1(1), 55-63.
Bilby, T.R., Guzeloglu, A., MacLaren, L.A., Staples, C.R., and Thatcher, W.W. (2006). “Pregnancy, bovine somatotropin, and dietary n-3 fatty acids in lactating dairy cows: II. Gene expression related to maintenance of pregnancy. ” Journal of Dairy Science, 89(9), 3375–3385.
Caroprese, M., Albenzio, M., Bruno, A., Fedele, V., Santillo, A., and et al. (20110. “Effect of solar radiation and flaxseed supplementation on milk production and fatty acid profile of lactating ewes under high ambient temperature.” Journal of Dairy Science, 94(8), 3856-3867.
de Souza, J., and Lock. A.L. (2019). “Effects of timing of palmitic acid supplementation on production responses of early-lactation dairy cows.” Journal of Dairy Science, 102, 260–273.
Dirandeh, E., Towhidi, A., and Zeinoaldini, S. (20130. “Effects of different polyunsaturated fatty acid supplementations during the postpartum periods of early lactating dairy cows on milk yield, metabolic responses, and reproductive performances.” Journal of Animal Science, 91(2), 713-721.
Dirandeh, E., Rezaei, A., and Colazo, M.G. (2015). “Double Ovsynch,compared with presynch with or without GnRH,improves fertility in heat-stressed lactating dairy cows.” Theriogenology, 83(3), 438–443
Hill, T.M., Bateman II, H.G., Aldrich, J.M., and Schlotterbeck, R.L. (2011). “Impact of various fatty acids on dairy calf performance.” Professional Animal Scientist, 27(3), 167-175.
Hill, T.M., Bateman, H.G., Aldrich, J.M., Quigley, J.D., and Schlotterbeck, R.L. (2015). “Inclusion of tallow and soybean oil to calf starters fed to dairy calves from birth to four months of age on calf performance and digestion”. Journal of Dairy Science, 98(7), 4882-4888.
Jahani-Moghadam, M., Mahjoubi, E., and Dirandeh, E. (2015). “Effect of linseed feeding on blood metabolites, incidence of cystic follicles, and productive and reproductive performance in fresh Holstein dairy cows.” Journal of Dairy Science, 98(3), 1828–1835.
Khalilvandi, H., and R. Pirmphammadi. (2016). “ Effects of feeding different fatty acid profiles in transition period on weight change, milk production and composition, nutrient digestibility, rumen parameters and population of some of rumen microorganisms in Makui ewes. ”proceeding of the 7th Iranian Congress of Animal Sciences.
Kitessa, S.M., Peake, D., Bencini, R., and Williams, A.J. (2003). “Fish oil metabolism in ruminants: III. Transfer of n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) from tuna oil into sheep’s milk.” Animal Feed Science and Technology, 108(1-4), 1-14.
Krizsan, S., Ahvenjärvi, J., and Huhtanen, M. (2010). “A  meta-anal-ysis  of  passage  rate  estimated  by  rumen  evacuation  with  cattle  and  evaluation  of  passage  rate  prediction  models.” Journal of Dairy Science, 93(12), 5890–5901.
NRC. (2007). “Nutrient requirements of small ruminants: Sheep, goats, cervids and new world camelids.” National Academies Press, No. 1, Washington DC, USA.
Nudda, Battacone, A.G., Neto, O.B., Cannas, A., Helena, A., Francesconi, D.,  Atzori, A.S. and Pulina, G. 2014.“ Feeding strategies to design the fatty acid profile of sheep milk and cheese. ” Revista Brasileira de Zootecnia, 43(8), 445-456.
Olazadeh, A.R., Mohammadabadi, T., Dehghan-banadaky, M., Chaji, M. and Garcia, M. 2018. “Effect of supplementing calcium salts of n-3 and n-6fatty acid to pregnant nonlactating cows on colostrum composition, milk yield, and reproductive performance of dairy cows. ” Animal Feed Science and Technology, 274, 127-140.
Pulina, G., Nudda, A., Battacone, G. and Cannas, A. 2006. “Effects of nutrition on the contents of fat, protein, somatic cells, aromatic compounds, and undesirable substances in sheep milk.” Animal Feed Science and Technology, 131(3-4), 255-291.
Punetha, M., Roy, A.K., Ajithakumar, H.M., Para, I.A., Gupta, D., Singh, M. and Bharati, J. 2018. “Immunomodulatory effects of probiotics and prilled fat supplementation on immune genes expression and lymphocyte proliferation of transition stage Karan Fries cows. ” Vet. World, 11(2), 209–214.
Santos, J.E., Bilby, T.R., Thatcher,  W.W., Staples, C.R. and Silvestre, F.T. 2008. “Long chain fatty acids of diet as factors influencing reproduction in cattle.” Reproduction in Domestic Animals, 43 (2),23–30.
Wankhade, P.R., Manimaran, A., Kumaresan, A., Jeyakumar, S., Ramesha, K.P., Sejian, V., Rajendran, D. and Varghese, M.R. 2017. “Metabolic and immunological changes in transition dairy cows: A review.” Veterinary World, 10(11), 1367–1377.