معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 56-62

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 56-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی کتاب، ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-58

امین کاظمی


بیماری‌های مرغ عشق به همراه پیشگیری و درمان

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 58-61

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


معرفی انستیتو پاستور ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 58-60

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-62

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


معرفی کتاب، تنظیم هورمونی رشد در دام

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 59-60

امین کاظمی


اصول آزمایش‌های پیشرفته تغذیه دام

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 59-59

انجمن علمی- دانشجویی


راهنمای جامع تغذیه دام و طیور

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 59-59

سارا رفیعی


سگ (Canis lupus familiaris)؛ تاریخچه، تنوع نژادی و گونه‌های مختلف آن

دوره 22، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 59-62

شبنم رحیملو؛ امیر محمد مقیسه


مروری کوتاه بر مباحث تغذیه‌ای ماهی‌های آکواریومی

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 60-63

سامان حسین آبادی؛ امین کاظمی


آنچه باید در رابطه با عروس هلندی بدانید (۲)

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 61-65

اشکان غلامی؛ سامان حسین آبادی


ژنتیک و اصلاح دام

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-61

سارا رفیعی


پرنده مینا (Sturnidae)؛ آموزش و نگهداری از آن‌

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 62-68

سامان حسین آبادی؛ امین کاظمی