نویسنده = زهرا ندایی فرد
تعداد مقالات: 13
1. معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

دوره 21، شماره 1، بهار 1400، صفحه 56-62

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


2. معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 54-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


3. معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 49-51

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


5. معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


6. معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 48-49

زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی


7. کنترل عصبی-حرکتی در پشت اسب و دردهای لگنی

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 54-56

زهرا ندایی فرد


9. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 66-68

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


11. متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 8-10

زهرا ندایی فرد؛ امین صادقی


13. لامینایتیس در اسب ها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 30-32

زهرا ندایی فرد