معرفی انستیتو پاستور ایران

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌ دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

انستیتو پاستور ایران، مؤسسه‌ای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی است که با هدف تأمین بهداشت و سلامت جامعه در سال 1299 تأسیس گردید. در آن زمان، ضرورت تأسیس مؤسسه‌ای علمی که بتواند در زمینه‌های واگیر فعالیت داشته و قادر به تولید برخی از واکسن‌ها باشد، احساس می‌شد. بر این اساس، در تاریخ 23 اکتبر 1919 میلادی (1298 شمسی) مذاکرات لازم بین هیئت ایرانی و فرانسوی در انستیتو پاستور پاریس صورت گرفت و در نهایت در تاریخ 20 ژانویه 1920 میلادی (1299 شمسی) قرارداد همکاری بین دو کشور به امضا رسید. فعالیت رسمی انستیتو پاستور ایران پس از زمان مذکور آغاز شد و این فعالیت‌ها به لحاظ کمی و کیفی روز به روز در حال گسترش است.

سایت انستیتو پاستور ایران (https://fa.pasteur.ac.ir)