معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 1379 تأسیس و به یکی از واحدهای پژوهشی تأثیرگذار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تبدیل شد. در حال حاضر، این پژوهشکده به همراه چهار مدیریت منطقه‌ای تابعه با داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد و زیرساخت‌­های بسیار پیشرفته به عنوان یکی از پیشتازان فناوری­‌های نوین کشاورزی در کشور و منطقه محسوب می­‌شود.

سایت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (www.abrii.ac.ir)