دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1398، صفحه 1-64 

مقاله علمی- ترویجی

7. بررسی ژن‌های دو قلوزای GDF9 ، BMP15 و BMPR_1B در گوسفند

صفحه 15-19

10.22059/domesticsj.2020.76396

فاطمه گلستانی عراقی؛ سید رضا میرائی آشتیانی


پوستر

12. اطلاعات ژنومی کرونا ویروس (COVID-19)

صفحه 47-47

فرزاد غفوری؛ ابوالفضل بهرامی


ارتباطات علمی

13. معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

صفحه 48-49

زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی


حیوانات خانگی

18. بیماری‌های مرغ عشق به همراه پیشگیری و درمان

صفحه 58-61

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی