آشنایی با فرصت‌های شغلی در رشته علوم دامی

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

از جمله دغدغه‌های دانشجویان و فارغ التحصیلان هر رشته‌ای می‌توان به آینده شغلی آن‌ها اشاره نمود. در این شماره می‌خواهیم به آشنایی با فرصت‌های شغلی در رشتۀ مهندسی علوم دامی بپردازیم.