دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1398، صفحه 1-52 

حیوانات خانگی

16. نگاهی به تنوع سگ‌ها از دیدگاه ژنتیکی

صفحه 50-50

میلاد رضایی سینکی