معرفی کتاب، راهنمای کاربردی آزمایش‌های تغذیه طیور

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

همان طور که از اسم کتاب مشخص است مخاطب این کتاب، افرادی هستند که قصد دارند در رابطه با تغذیه طیور تحقیق کنند. کتاب مذکور اطلاعاتی جامع در خصوص طرح آزمایش، ماهیت و ویژگی‌های جیره آزمایشی، تعیین ارزش غذایی و بهترین شیوه گزارش نتایج پژوهش را در اختیار خواننده قرار می‌­دهد. مطالب این عنوان در هشت فصل بیان می­‌شود که آن ها را به تفکیک برسی می­‌کنیم.