دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 17، آذر 1399، صفحه 1-68 

ارتباطات علمی

معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

صفحه 49-51

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


حیوانات خانگی

آنچه باید در رابطه با عروس هلندی بدانید (۲)

صفحه 61-65

اشکان غلامی؛ سامان حسین آبادی


تبلیغات (حامی مالی)

شرکت میهن دانه

صفحه 66-66