دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1399، صفحه 1-64 

ارتباطات علمی

13. معرفی معاونت امور تولیدات دامی

صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


حیوانات خانگی

17. آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست

صفحه 59-62

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی