انواع توکسین‌ها و مضرات آن‌ها

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در شماره هشتم نشریه دامستیک در بخش اول مقاله به معرفی توکسین‌ها پرداخته شد، در این شماره به انواع توکسین‌ها اشاره می‌شود.