سمیت ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب در طیور

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 20-28

شهگل رهبری


اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 22-32

10.22059/domesticsj.2022.338494.1090

سید مهدی اسماعیلی فرد؛ محسن قلی زاده؛ فرزاد غفوری


مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 24-29

10.22059/domesticsj.2022.350173.1106

نوشین باغی؛ اشکان غلامی


اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 27-36

10.22059/domesticsj.2021.323939.1072

زیبا وظیفه امندی؛ اکبر تقی زاده؛ آرش جوانمرد؛ حمید پایا


آنزیم‌های هضم‌کننده الیاف و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 28-33

10.22059/domesticsj.2020.76951

مریم ثاقبی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار


اَبرداده‌ها و نقش جدیدترین تکنولوژی‌ها در اصلاح‌نژاد دام و طیور

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 34-40

10.22059/domesticsj.2020.76952

فرزاد غفوری؛ حسن مهربانی یگانه؛ صادق محمدیان جشوقانی


بررسی نقش ژنتیکی و فیزیولوژیکی ژن لپتین با صفات عملکردی و تولیدمثلی در دام‌های اهلی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 35-41

10.22059/domesticsj.2020.76399

وحید دهقانیان ریحان؛ فرزاد غفوری؛ ملیکا ستوده ئیان؛ افشین سیفی جمادی


مروری بر فناوری ویرایش ژنی (کریسپر) و کاربردهای آن در تحقیقات علوم دامی

دوره 22، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 36-48

10.22059/domesticsj.2023.354410.1116

محمدرضا هاشمی؛ یونس دوستی؛ فرناز ارجمند کرمانی؛ محمد مرادی شهر بابک


تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 37-40

10.22059/domesticsj.2020.299296.1026

جلیل درستی؛ احمد زارع شحنه؛ اردشیر نجاتی جوارمی


ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 38-42

10.22059/domesticsj.2021.319195.1057

امین رحیمی؛ فرهنگ فاتحی؛ امیر مصیب زاده


مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 39-47

10.22059/domesticsj.2021.309779.1049

رامیار قره داغی؛ پریسا حبیبی؛ فرزاد غفوری؛ امیر مصیب زاده