نویسنده = امین کاظمی
پرنده مینا (Sturnidae)؛ آموزش و نگهداری از آن‌

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 62-68

سامان حسین آبادی؛ امین کاظمی


پرنده مینا (Sturnidae)؛ تاریخچه، نژادها و گونه‌های مختلف آن

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 62-67

سامان حسین آبادی؛ امین کاظمی


مروری کوتاه بر مباحث تغذیه‌ای ماهی‌های آکواریومی

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 60-63

سامان حسین آبادی؛ امین کاظمی


ماهی‌های آکواریومی؛ دسته‌بندی و معرفی چند نژاد بازار‌پسند

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 70-74

سامان حسین آبادی؛ امین کاظمی


معرفی کتاب، تنظیم هورمونی رشد در دام

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 59-60

امین کاظمی


معرفی کتاب، ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-58

امین کاظمی


معرفی کتاب، مفاهیم اصلاح نژاد دام

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 80-80

امین کاظمی


باروری در گاو شیری؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 34-34

امین کاظمی