نویسنده = امین کاظمی
تعداد مقالات: 7
2. معرفی کتاب، تنظیم هورمونی رشد در دام

دوره 20، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 59-60

امین کاظمی


3. معرفی کتاب، ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-58

امین کاظمی


5. معرفی کتاب، مفاهیم اصلاح نژاد دام

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 80-80

امین کاظمی


7. باروری در گاو شیری؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 19، شماره 1، بهار 1398، صفحه 34-34

امین کاظمی