پرنده مینا (Sturnidae)؛ آموزش و نگهداری از آن‌

نوع مقاله : حیوانات خانگی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

پرنده مینا (Sturnidae)
مرغ مینا پرندهای از گونه سارس‌ها است که به دو گروه وحشی و اهلی تقسیم میشوند. زیستگاه گونه‌های وحشی مرغ مینا  جنگل‌ها است و نگهداری از آن‌ها امری بسیار خطرناک بوده و احتمال آسیب رساندن به شخص نگهدارنده از طرف این پرنده وجود دارد. گونه‌ای که از این پرنده در ایران وجود دارد و معمولاً خانواده‌ها از آن‌ها نگهداری می‌کنند، از گونه‌ی اهلی محسوب می شود که پرنده‌ای باهوش و زیرک است.
در این نوشته ابتدا به آموزش و اهلی‌کردن این پرنده پرداخته خواهد شد و سپس نکات مهمی در ارتباط با نگهداری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مقدس، ا. (۱۳۹۴). "پرورش، نگهداری و بیماری‌‌های مینا" انتشارات نیلوبرگ، چاپ هفتم، تهران، ایران.
سالاری، ج. (۱۳۸۸). "پرورش پرندگان زینتی (قناری، کبوتر، کاسکو، فنچ، مرغ عشق، مرغ مینا)" مرز دانش، آب نگاه، چاپ دوم، تهران، ایران.