دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 12، اسفند 1397، صفحه 1-40 

مقاله علمی- ترویجی

مروری اجمالی بر مباحث نوین در دامپروری هوشمند

صفحه 18-23

مسعود صدیقی؛ سهیلا قهرمانی


ارتباطات علمی

انواع توکسین و مضرات آن ها

صفحه 24-26

جلیل درستی


مقاله علمی- ترویجی

نقش هورمون ها در مصرف خوراک

صفحه 27-29

نسیبه ایدر


ارتباطات علمی

لامینایتیس در اسب ها

صفحه 30-32

زهرا ندایی فرد