نقش هورمون ها در مصرف خوراک

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

چکیده

با متناسب کردن میزان مصرف خوراک در حیوانات مزرعه ­ای می­ توان به سطح بهینه ­ای در هزینه­ های مزرعه رسید. کنترل مصرف خوراک علاوه بر عوامل محیطی تحت تأثیر سیستم عصبی و گوارشی قرار دارد؛ که توسط هورمون ­ها کنترل می­ شوند. فرضیه­ های مختلف کنترل مصرف خوراک، نقش هورمون ­ها در مصرف خوراک را نشان می ­دهند. هورمون­ های انسولین، عامل آزادکننده کورتیکوتروپین، آدرنالین، لپتین، کوله­سیستوکینین، پنتاگاسترین، سوماتواستاتین، بمبسین، سروتونین و هورمون­ های جنسی از طریق سازوکارهای مختلف میزان مصرف خوراک را کاهش می ­دهند. از طرفی هورمون ­های گلوکاگون، هورمون رشد، و قرلین باعث افزایش مصرف خوراک می ­شوند.

کلیدواژه‌ها