نویسنده = امیر مصیب زاده
تعداد مقالات: 5
1. ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.22059/domesticsj.2021.319195.1057

امین رحیمی؛ فرهنگ فاتحی؛ امیر مصیب زاده


2. اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22059/domesticsj.2021.319311.1058

امین رحیمی؛ امیر مصیب زاده؛ فرهنگ فاتحی


3. مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 39-47

10.22059/domesticsj.2021.309779.1049

رامیار قره داغی؛ پریسا حبیبی؛ فرزاد غفوری؛ امیر مصیب زاده


4. Familiarity with poultry nutrition and its widely used words and their meanings

دوره 20، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 52-58

امیر مصیب زاده