نمایه نویسندگان

ا

 • ایدر، نسیبه نقش هورمون ها در مصرف خوراک [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 27-29]
 • ایران پرور، آوا بررسی علت شیوع بیماری های ناشی از گوشت گوساله [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 38-38]
 • انصاری رامندی، کوثر ظرفیت های بومی استان قزوین، شهر دانسفهان [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 34-35]

ب

 • بهاء، مبینا خودباوری و تلاش، رمز موفقیت (مصاحبه با دکتر محمود شیوازاد؛ استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران) [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 13-17]

خ

 • خلیل خلیلی، علی اصغر خودباوری و تلاش، رمز موفقیت (مصاحبه با دکتر محمود شیوازاد؛ استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران) [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 13-17]

د

 • درستی، جلیل انواع توکسین و مضرات آن ها [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 24-26]

ص

 • صادقی، امین متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 8-10]
 • صدیقی، مسعود مروری اجمالی بر مباحث نوین در دامپروری هوشمند [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 18-23]

غ

 • غلامی، اشکان انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه تهران در پاییز 97 [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 6-7]

ق

 • قهرمانی، سهیلا مروری اجمالی بر مباحث نوین در دامپروری هوشمند [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 18-23]

ک

 • کاظمی، امین معرفی کتاب (تغذیه و خوراک دهی طیور ارگانیک) [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 33-33]
 • کاوسی، فاطمه مقایسه شیر سنتی و صنعتی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 36-37]

ن

 • ندایی فرد، زهرا متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 8-10]
 • ندایی فرد، زهرا نگاهی به باورها و رفتارهای اشتباه در برخورد با گربه های خانگی و خیابانی در ایران [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 11-12]
 • ندایی فرد، زهرا لامینایتیس در اسب ها [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 30-32]