کلیدواژه‌ها = گوسفند
اثرات تنش گرمایی بر عملکرد و وضعیت فیزیولوژیک در نشخوارکنندگان کوچک

دوره 23، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 5-16

10.22059/domesticsj.2023.355902.1120

کتایون مهرانی؛ کامل عموزاده آرائی؛ محمد اسدی


کاربردهای اطلاعات ژنوم در اصلاح نژاد گوسفند و بز

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 39-47

مسعود صدیقی؛ سهیلا قهرمانی؛ آرش جوانمرد