نویسنده = امین رحیمی
تعداد مقالات: 5
1. اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22059/domesticsj.2021.319311.1058

امین رحیمی؛ امیر مصیب زاده؛ فرهنگ فاتحی


2. سمّ زیرالنون در تغذیه طیور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22059/domesticsj.2021.321895.1068

امیر مصیب زاده؛ امین رحیمی


3. مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی؛ بیان علائم، دلایل بروز و راهکارهای پیشگیری از آن در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

امیر مصیب زاده؛ امین رحیمی؛ فرزاد غفوری


4. ارزش تغذیه‌ای کود مرغی برای نشخوارکنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

امین رحیمی؛ امیر مصیب زاده؛ محمد انصاری اردلی


5. ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

دوره 21، شماره 1، بهار 1400، صفحه 38-42

10.22059/domesticsj.2021.319195.1057

امین رحیمی؛ فرهنگ فاتحی؛ امیر مصیب زاده