نویسنده = اشکان غلامی
تعداد مقالات: 7
2. آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-62

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


3. بیماری‌های مرغ عشق به همراه پیشگیری و درمان

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 58-61

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


4. اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 5-11

علی اصغر خلیل خلیلی؛ اشکان غلامی؛ فرزاد غفوری


5. پرورش و نگهداری مرغ عشق

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 81-84

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


6. نگاهی به دستاوردهای جدید در علوم دامی

دوره 19، شماره 1، بهار 1398، صفحه 4-7

اشکان غلامی