پرورش و نگهداری مرغ عشق

نوع مقاله : حیوانات خانگی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

مرغ عشق پرنده‌ای از راسته طوطی سانان است که مانند اغلب پرندگان زینتی از قاره استرالیا به دیگر کشورها منتقل شده است. این پرنده، نخستین بار توسط زیست شناسی به نام سر جان گلد در سال ۱۸۴۰ به انگلستان منتقل شد. تقاضای بالا برای خرید و نگه‌داشتن این پرنده موجب شد تا کشتی‌های زیادی دست به انتقال این پرندگان به اروپا به‌خصوص انگلستان، هلند و بلژیک، بزنند اما در طول سفر چند هفته‌ای، تنها فقط تعداد اندکی از آنان سالم به اروپا می‌رسیدند. مرغ عشق حیوانی اجتماعی است و توانایی‌های بالایی را دارا می‌باشد لازم الذکر است که این حیوانی خجالتی می‌باشد. در صورتی که از ابتدای تولد با انسان زندگی کند، می‌تواند دست آموز شده و حتی مانند بیشتر انواع طوطی‌ها تا حدودی سخن بگوید. این طوطی جزء محبوب‌ترین پرندگان زینتی است؛ زیرا دلایلی همچون قیمت پایین و نگهداری راحت این پرنده در محبوبیت آن بسیار موثر است. در این نوشته سعی بر این است که مرغ عشق به خوانندگان این مطلب معرفی گردد.

سالاری، ج. (۱۳۹۲). "پرورش پرندگان زینتی".  انتشارات مرز دانش، چاپ اول، تهران، ایران.
ملک شاهی مقدم،ع. (۱۳۹۰) "راهنمای کاربردی نگهداری پرورش و بیماری های مرغ عشق".  انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، چاپ اول، تهران، ایران.