همستر (Cricetinae)؛ تاریخچه، تنوع نژادی، تغذیه، تولیدمثل و رفتار آن

نوع مقاله : حیوانات خانگی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

مقدمه
همستر (Cricetinae) به گروهی از جوندگان اطلاق می‌شود که در رده‌بندی علمی جزو فرمانروی جانوران، شاخۀ طنابداران، زیرشاخۀ مهره داران، ردۀ پستانداران، راستۀ جوندگان، زیرراستۀ موش‌ریختان، بالاخانوادۀ موش‌واران و تیرۀ همسترهای دم‌ کوتاه می‌باشد. همسترها ۱۹ گونه دارند که در شش یا هفت سرده دسته‌بندی شده‌اند. همستر جانوری پگاه‌رو (شب‌زی) است و در طول روز زیر زمین باقی می‌ماند تا مورد حمله شکارچیان قرار نگیرد. رفتار این جانوران وابسته به محیط اطراف، ژنتیک و ارتباط آن‌ها با انسان‌ متفاوت است. مثلاً با این که همستر اصالتاً حیوانی شب‌زی است ولی با این حال در جای غیز از طبیعت این حالت آن‌ها دستخوش تغییر است. علاوه بر این، همسترها در طبیعت به خواب زمستانی می‌روند، ولی در سایر حالت‌ها خیلی این اتفاق نمی‌افتد. این جانور در طبیعت از دانه‌ها، میوه‌ها و گیاهان تغذیه می‌کند و گاهی نیز به سراغ حشرات در زیر زمین می‌رود. این جانور دارای کیسۀ گونه است؛ به گونه‌ای که تا شانه‌هایش کشیده شده‌ است و از آن برای جابجایی مواد خوراکی در هنگامی که در پناهگاه خود زندگی می‌کند، استفاده می‌کند. از آنجایی که زاد و ولد این حیوانات زیاد است، در آزمایشات از آن‌ها به عنوان حیوانات آزمایشگاهی استفاده می‌شود.