تجزیه جایگاه‌های ژنی صفات کمی در حیوانات

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

نام کتاب (لاتین): Quantitative trait loci analysis in animals
نام کتاب: تجزیه جایگاه‌های ژنی صفات کمی در حیوانات
مؤلف: جی. آی. ولر (Joel Ira Weller)
مترجم: دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی
ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
سال چاپ: 1387
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 376