معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

تاریخچه و اهداف گروه مهندسی علوم دامی
مطالعه و بررسی در زمینۀ تغذیه دام، اصلاح‌نژاد، فیزیولوژی و افزایش تولید اقتصادی با استفاده از اصول بهداشت و مدیریت در پرورش دام و طیور و نگهداری محصولات دامی، رشته‌ای از علوم کشاورزی را تشکیل می‌دهد که علوم دامی نامیده می‌شود.