راهنمای جامع تغذیه دام و طیور

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

نام کتاب: راهنمای جامع تغذیه دام و طیور
مؤلفان: فرهنگ فاتحی و وحید جوکار
ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
سال چاپ: 1391
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 508