"سعی، تلاش و توکل بر خداوند راز موفقیت است" |مصاحبه با دکتر حسین مروج؛ استاد تغذیه طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران|

نوع مقاله : مصاحبه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

در این شماره از نشریۀ علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک، به پای صحبتهای دکتر حسین مروج، استاد محترم گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مینشینیم. استادی که مجموعه‌ای از موفقیت‌ها در ابعاد مختلف دانشگاه و صنعت را در کارنامه خود دارند.
دکتر حسین مروج در اردیبهشت ماه سال 1346 در شهر تهران چشم به جهان گشودند. ایشان مقطع دبیرستان خود را در دبیرستان خوارزمی در رشتۀ علوم تجربی به پایان رساندند و مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ علوم دامی در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دریافت کردند. همچنین مدارک مقطع‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی خود را از دانشکده کشاورزی دانشگاه‌ تربیت مدرس دریافت کردند. هم اکنون ایشان استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی (گرایش تغذیه و پرورش طیور) دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند که در طول دورۀ فعالیت خود در این دانشگاه، راهنمایی و مشاوره تعداد بسیار زیادی از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را عهده‌دار بوده‌اند و دارای تعداد بسیار زیادی مقالات منتشر شده در نشریات، کنفرانس‌ها/همایش‌ها و کنگره‌های معتبر داخلی و بین‌المللی هستند. همچنین می‌توان به کسب موفقیت‌های بی‌شمار ایشان در تولید چندین محصول دانش‌بنیان و تولید انبوه و ارائه آن‌ها به جامعه صنعت دام و طیور کشور، ارتقای جایگاه علمی در کمترین زمان و همچنین انتشار مقالات علمی به طور مستمر و مداوم اشاره کرد.