شماره بیست و پنجم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

شماره بیست و پنجم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اولین شماره از دورۀ بیست و سوم نشریه دامِستیک در بهار 1402 منتشر شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) بخش‌های مختلف نشریه را دانلود و مطالعه نمایند. اختصاص شناسه دیجیتال اسناد (DOI) به مقالات علمی- ترویجی و دریافت شاپای چاپی و الکترونیکی (ISSN) از جمله ویژگی‌های این نشریه هستند.

یادداشت این شماره از نشریه دامِستیک، به قلم دکتر سعید زین‌الدینی، هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران با عنوان "رفتار خوب با حیوانات یک ضرورت حیاتی است" به رشته تحریر در آمده است. مقالات علمی- ترویجی، مصاحبه با دکتر مهدی دهقان بنادکی، استاد بخش تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران، بخش ارتباطات علمی "معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد"، معرفی کتاب "تجزیه جایگاه‌های ژنی صفات کمی در حیوانات"، بخش آشنایی با حیوانات خانگی تحت عنوان "همستر (Cricetinae)؛ تاریخچه، تنوع نژادی، تغذیه، تولیدمثل و رفتار آن"، و همچنین اخبار انجمن علمی- دانشجویی و گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در بهار 1402 از جمله بخش‌های این شماره از نشریه هستند.

همچنین حامیان مالی این شماره از نشریه دامِستیک، شرکت دانش‌بنیان میهن دانه البرز وطن و شرکت تعاونی دانش‌بنیان کیمیا دانش الوند می‌باشند.

قابل توجه است که براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامِستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شده است. بر این اساس، نشریه دامِستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.