شماره بیست و سوم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

شماره بیست و سوم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دومین شماره از دورۀ بیست و دوم نشریه دامِستیک در پاییز 1401 منتشر شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) بخش‌های مختلف نشریه را دانلود و مطالعه نمایند. اختصاص شناسه دیجیتال اسناد (DOI) به مقالات علمی- ترویجی و دریافت شاپای چاپی و الکترونیکی (ISSN) از جمله ویژگی‌های این نشریه هستند.

یادداشت این شماره از نشریه دامِستیک، به قلم دکتر محسن دانشیار، هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه ارومیه با عنوان "مشکلات فعلی صنعت طیور ایران" به رشته تحریر در آمده است. مقالات علمی- ترویجی، مصاحبه با دکتر حسین مروج، استاد بخش تغذیه طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران، بخش ارتباطات علمی "معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران"، معرفی کتاب "راهنمای جامع تغذیه دام و طیور"، بخش آشنایی با حیوانات خانگی تحت عنوان "طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)؛ تاریخچه، نژادها و گونه‌های مختلف آن"، اخبار انجمن علمی- دانشجویی و گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در پاییز 1401 و همچنین دانستنی‌های کوتاه از جمله بخش‌های این شماره از نشریه هستند.

همچنین حامیان مالی این شماره از نشریه دامِستیک، شرکت جوانه خراسان، شرکت بهبد رشد افزون، شرکت دانش‌بنیان میهن دانه البرز وطن و شرکت تعاونی دانش‌بنیان کیمیا دانش الوند می‌باشند.

قابل توجه است که براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامِستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شده است. بر این اساس، نشریه دامِستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.