شماره بیست و دوم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

شماره بیست و دوم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اولین شماره از دورۀ بیست و دوم نشریه دامِستیک در بهار ۱۴۰1 منتشر شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) بخش‌های مختلف نشریه را دانلود و مطالعه نمایند. اختصاص شناسه دیجیتال اسناد (DOI) به مقالات علمی- ترویجی و دریافت شاپای چاپی و الکترونیکی (ISSN) از جمله ویژگی‌های این نشریه هستند.

یادداشت این شماره از نشریه دامِستیک، به قلم دکتر مصطفی صادقی، هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران با عنوان "افزایش پتانسیل اصلاح‌نژاد دام و طیور، نیازمند استفاده از فناوری‌ها و الگوریتم‌های نوین" به رشته تحریر در آمده است. مقالات علمی- ترویجی، مصاحبه با دکتر امیر رشیدی، استاد بخش ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه کردستان، بخش ارتباطات علمی "معرفی انستیتو پاستور ایران"، معرفی کتاب "ژنتیک و اصلاح دام"، بخش آشنایی با حیوانات خانگی تحت عنوان "پرنده مینا (Sturnidae)؛ آموزش و نگهداری از آن‌" و همچنین اخبار انجمن علمی- دانشجویی و گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در بهار 1401 از جمله بخش‌های این شماره از نشریه هستند.

همچنین حامیان مالی این شماره از نشریه دامِستیک، شرکت دانش‌بنیان میهن دانه البرز وطن و شرکت تعاونی دانش‌بنیان کیمیا دانش الوند می‌باشند.

قابل توجه است که براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامِستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شده است. بر این اساس، نشریه دامِستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.