شماره بیستم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

شماره بیستم نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک منتشر شد

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دومین شماره از دوره بیست و یکم نشریه دامِستیک در پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس (https://domesticsj.ut.ac.ir/) بخش‌های مختلف نشریه را دانلود و مطالعه نمایند. اختصاص شناسه دیجیتال اسناد (DOI)  به مقالات علمی- ترویجی و مروری و دریافت شاپای چاپی و الکترونیکی (ISSN) از جمله ویژگی‌های این نشریه هستند.

یادداشت این شماره از نشریه دامِستیک، به قلم دکتر مهدی گنج خانلو، هیئت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران با عنوان "اثرات یارانۀ خوراک دام بر قیمت گوشت قرمز" به رشته تحریر در آمده است. اخبار انجمن علمی- دانشجویی و گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران، مصاحبه با دکتر ابوالفضل زالی، مدیر گروه و استاد بخش تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران، مقالات علمی- ترویجی و مروری، معرفی "شرکت پشتیبانی امور دام کشور"، معرفی کتاب "اصول آزمایش‌های پیشرفته تغذیه دام" و همچنین بخش آشنایی با حیوانات خانگی تحت عنوان "مروری کوتاه بر مباحث تغذیه‌ای ماهی‌های آکواریومی" از جمله بخش‌های این شماره از نشریه هستند.

همچنین حامیان مالی این شماره از نشریه دامِستیک، شرکت دانش‌بنیان میهن دانه البرز وطن و شرکت تعاونی دانش‌بنیان کیمیا دانش الوند می‌باشند.

قابل توجه است که براساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 1398/12/20 با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به "نشریه دامِستیک" از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شده است. بر این اساس، نشریه دامِستیک یک نشریه علمی- ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.