دبیر مجمع انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انتخاب شد

دبیر مجمع انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ طی جلسه‌ای با حضور مسئولان فرهنگی و دبیران انجمن‌های علمی- دانشجویی، آقای اشکان غلامی، دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی و دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تغذیه دام، به عنوان دبیر مجمع انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ انتخاب شد.

از سوابق وی می‌توان به عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی- دانشجویی وزارت علوم، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور، نائب دبیر انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک و کسب افتخارات متعدد در جشنواره‌های بین‌المللی، ملی و دانشگاهی طی چهار سال فعالیت در انجمن‌های علمی- دانشجویی اشاره کرد.

هیئت تحریریه نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک و اعضای شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران این انتخاب شایسته را تبریک عرض می‌نماید.